Taneční škola BETTY
založeno v Modřanech roku 1990

Kurzy


LIDOVÉ TANCE

Kurzy lidového tance si kladou za cíl vzbudit v dětech lásku k pohybu i k tradiční české kultuře. Postupně poznávají rozmanitosti různých regionů a jejich charakteristické prvky. Ti nejlepší pak mají možnost doplnit řady folklorního souboru, který každoročně reprezentuje Českou republiku na tanečních festivalech v zahraničí.


Nejmenší

Předškolní děti od čtyř let nemohou ještě tančit v pravém slova smyslu, ale je vhodné u nich rozvíjet již v tomto věku rytmiku, správné držení těla, orientaci v prostoru, správné dýchání, koordinaci pohybů, cit pro hudbu a důležité je i umění vnímat druhé a spolupracovat s nimi, protože při tanci většinou není člověk sám. Nejmenší vytleskávají nebo vydupávají rytmus, zpívají, recitují a hrou pomalu získávají základy tanečního pohybu. Jejich vystoupení bývají vždy roztomilá a bez výjimky si pokaždé získají srdce diváků.


Mladší

Od šesti let již lze u dětí hovořit o tanci. Věnují se hlubší pohybové průpravě, mají již dokonalé držení těla, zvyšuje se rozsah pohybů. Učí se základní kroky jako polka, sousedská či valčík a později i základy těžších kroků jako třeba obkročák. Jejich zvládnutí spolu s lepším citem pro hudbu dovoluje učit tanečníky první ucelené vazby. Tím se zlepšuje jejich taneční paměť a tak zvládají postupně náročnější tance a choreografie. Děti též vystupují, vedle každoročních vystoupení pořádaných taneční školou Betty, na vánočních či velikonočních trzích na Staroměstském náměstí. Rodiče tak mohou vidět, jaký pokrok jejich děti udělaly.


Starší

Děti zhruba od jedenácti let již tančí na vysoké úrovni. Umí pracovat s výrazem a jsou schopni si bez problémů zapamatovat i dlouhé a náročné variace a tance. Tančí nejen sami a ve skupině, ale hlavně v páru, kde se učí spolupráci s partnerem, která je velmi důležitá.

Z nejtalentovanějších dětí této věkové kategorie byl sestaven Malý soubor. Děti v této skupině mají intenzivnější trénink. Vystupují na většině vystoupení, kde vystupuje i náš folklórní soubor, což dává dětem možnost navštívit krásná místa u nás i v zahraničí. Jejich živá vystoupení jsou vždy příjemným zpestřením jakékoli akce.



MODERNÍ TANCE

V kurzech moderního tance si děti osvojují základy různých tanečních technik. Tančí na současnou moderní hudbu i na hudbu známou ze slavných světových muzikálů.


Mladší

Do tohoto oddělení přejdou tanečníci ze skupiny nejmenších, které tíhnou k modernímu tanci. Učí se zejména vnímat prostor a orientovat se v něm, slyšet hudbu a spolupracovat s ostatními tanečníky. Děti tančí krátké variace na písničky, které znají a líbí se jim. To se pak odráží na jejich nadšení a zaujetí s jakým tančí nejen na jevišti, ale i při tréninku v tanečním sále.


Starší

Děti starší jedenácti let jsou již zdatnější jak tanečně, tak fyzicky, a je s nimi proto možné pracovat na delších a náročnějších choreografiích. Větší důraz se klade na práci s výrazem a tanečníci se učí základní kroky a spolupracovat spolu jako skupina. Nepříliš intenzivně se také věnují klasické průpravě.


Nejstarší

Tyto kurzy navštěvují tanečníci starší patnácti let. Trénují jedenkrát až dvakrát týdně a doba tréninku je prodloužena na hodinu a půl. Věnují se různých druhům tance, oblíbené je například pásmo irských tanců. Choreografie jsou postaveny na současnou, ale i starší populární hudbu.



Bakeland
Copyright TŠ Betty | hlavním partnerem taneční školy je